Porterfield Book Index


Page 1 - Displaying 1 to 20 of 31 entries

 1     2    Next   

  Last nameGiven namesBirth yearDeath yearPages
1Smith(female)250
2Smith(male)141
3SmithAveral230
4SmithElizabeth Ann1944238
5SmithEmmett R118
6SmithFrank Porterfield1903118
7SmithFrank Porterfield1939119
8SmithGail Jameson1936119
9SmithGeorge Elton1910127
10SmithGilbert137
11SmithHaywood Palmer1908127
12SmithHazel Kathryn1929119
13SmithHelen239
14Smith Irene234
15SmithJohn M102
16SmithJohnnie1906126
17SmithJoseph174
18SmithJoseph251
19SmithLillie Virginia251
20SmithLouisa Evannah18341901303